Курс лекцій "Введення в фізику ядерних реакторів"

Nuclear Power StationКурс лекцій "Введення в фізику ядерних реакторів" було організовано в НТУУ "КПІ" в 2012 році з метою зацікавлення студентів такою галуззю, як ядерна енергетика, та змалювання перспектив роботи в ній, а також підвищення якості освіти в НТУУ "КПІ" методом проведення курсу за найкращими європейськими стандартами.

Курс було побудовано на основі профільного курсу, який читається студентам у такому провідному французькому вузі, що готує фахівців з ядерної енергетики, як INSTN (National Institute for Nuclear Science and Technology).

Викладач: Доктор Мішель Шуа, офіційний представник Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції в Центральній та Східній Європі (IRSN).

Зміст курсу
  1. Повторення основ ядерної фізики: енергія зв'язку, реакції поділу, ланцюгова реакція, коефіцієнт(фактор) розмноження, взаємодії нейтронів / матерії, поперечний переріз
  2. Введення в нейтроніку: рівняння Больцмана
  3. Дифузійна теорія
  4. Практичне заняття (1)
  5. Кінетика ядерних реакторів
  6. Одногрупова теорія
  7. Уповільнення нейтронів і резонансне поглинання
  8. Продукти розщеплення і паливний розвиток
  9. Практичне заняття (2)
  10. Основи проектування та експлуатації ядерних реакторів

Тривалість та формат курсу: Заняття проводяться щотижня протягом лютого-квітня 2012 року. Курс складається з 8 лекцій по 2 години та 4 годин практики.

Мова курсу: англійська

Оцінювання в кінці курсу: по завершенню курсу студенти матимуть змогу отримати сертифікат учасника за умови відвідання не менш ніж 80% занять та успішного складання заключного тесту.

В рамках курсу планується одноденна екскурсія на Рівненську АЕС з метою ознайомлення з системою діяльності та специфіки роботи даної галузі промисловості та додаткова відкрита лекція, присвячена питанню надзвичайних ситуацій на атомних електростанціях на прикладі, зокрема, Чорнобильської та Фукусімської катастроф.

joomla

опера мини
фильмы онлайн